huis kopen in Frankrijk

Ik ben gestopt met HuisRaad. Ik dank allen die met mij gewerkt hebben de laatse 20 jaar. Ik ga proberen de wereld te redden door bossen aan te planten, geen dieren te eten, zonnepanelen te plaatsen, actie te voeren, enz. En ik hoop dat iedereen mee gaat doen door zich actief aan te sluiten bij organisaties zoals Extinction Rebellion, Animal Rights en zo. Onze consumptie heeft het klimaat zodanig veranderd dat we nu alle zeilen moeten bijzetten om de aarde leefbaar te houden.


Aanbod Wie is HuisRaad? Bezoeken Kopers Info Links huis kopen in Frankrijk huis kopen in Frankrijk huis kopen in Frankrijk